I Congrés de la Formació Professional de Catalunya

Com sabeu, la formació professional és un pilar estratègic de les societats modernes. Qualsevol país que vulgui ser competitiu necessita una oferta d’FP més ajustada a les necessitats reals de les seves empreses.  Davant d’això, PIMEC assumeix l’exigència d’establir un pacte per la Formació Professional, a través de la celebració a Barcelona, del “I Congrés de Formació Professional […]